Studentske kartice

Prateći potrebe studenata u zemlji i regionu stupili smo u kontakt sa nosiocima projekata najpoznatijih studentskih benefit kartica u našoj zemlji. Tu se pre svega misli na kartice Evropska omladinska kartica, ISIC kartica i ITIC kartica. Imajući u vidu da se ZPU nalazi na izuzetno atraktivnoj lokaciji(najuži centar grada) nosioci projekata studentskih kartica su više nego rado učinili ZPU jednim od najvećih distributerskih mesta studentskih benefit kartica. Ovim je ZPU dao jos jedan razlog studentima da bude najčešče posećena studentska organizacija u Beogradu. Sa distribucijom se ne završava priča sa benefit karticama; U saradnji sa timom Evropske omladinske kartice, ISIC kartice i ITIC kartice radimo na promovisanju studentskih kartica, povećanju broja popustodavaca u oblasti studentskog turizma, izgradnji zajedničke ID kartice, promovisanju ekskurzija i putovanja u zemlji i inostranstvu za studente po izuzetno pristupačnim cenama...

Više informacija o karticama možete pronaći na sledećim linkovima:

ISIC kartica

ITIC kartica

Evropska omladinska kartica