Segedin - 3 dana / 2 noćenja - Jesen 2019 Cena: 54 €

Segedin se nalazi na ušću reke Mureš u Tisu nedaleko od Subotice. Prostire se duž obe obale Tise i najveći je grad na ovoj evropskoj reci. Grad je bio naseljen još u antičko vreme, a pretpostavlja se  da je Atila – Bič Božji, vođa Huna imao sedište negde na ovom području. Godine 1879. Segedin je zadesila velika poplava, koja je potpuno uništila grad. Godinu dana kasnije ukazom Franca Jozefa, austrougarskog cara počela je gradnja novog Segedina koji je zadržao svoj današnji izgled.  Grad sunca - Segedin je uređeni evropski grad popločanih trgova i prelepih građevina, ima više turističkih atrakcija nego mnogi drugi u regionu. Najpoznatije znamenitosti grada su: Univerzitet, Katedrala, Pravoslavna crkva, Gradsko pozorište. Poznat je po svojim termalnim izvorima, a izgradnjom vodenog parka "Akvapolis" 2010 g. Segedin je dobio još jednu turističku atrakciju.

Program putovanja:                                                                        

Dan 1. BEOGRAD – SEGEDIN

Polazak iz Beograda u 06h.Dnevni transfer sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Segedin oko 11h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Predlažemo razgledanje grada (Sečenji glavni trg, Zavetna crkva, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole, gradsko pozorište, Klauzal trg, Sečenji trg…)Smeštaj u hotel. Noćenje.

Dan 2. SEGEDIN

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Predlažemo: posetu Akvapolisu (akva parku najvećem u ovom delu Evrope), šoping centrima: Cora, Arkad (u gradu), Tesco... Noćenje.

Dan 3. SEGEDIN – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela do 10h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak za Beograd u 17h. Dolazak u Beograd oko 22h. Kraj programa.

 

Cena aranžmana po osobi :  

 

Polazak

 

10.11.

Hotel NOVOTEL ****         ND

                     1/2, 1/3

54 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 4* u Segedinu – 2 noćenja sa doručkom

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativni program

Øindividualne i ekstra troškove

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje, 1 e dnevno

Ødoplata za  1/1 sobu : + 30 €/ aranžman

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Opis hotela:

HOTEL NOVOTEL 4* (www.novotel-szeged.hu)

Lokacija: centar Segedina, na obali Tise.

Øsobe 1/2, 1/3 , family room , TV, minibar, telefon.

ØOstali sadržaji: restoran, bar, sauna, solarijum, parking

Ødoručak – švedski sto

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.