Budimpešta - Trodnevni izlet - Jesen 2019. Cena: 17 €

Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte počinje sa rimskim gradom pod imenom Aquincum, osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda. Aquincum  je od 106. godine do kraja IV veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgrađen grad Contra Aquincum (ili Trans Aquncum). Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u XVI veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića, povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u XVIII i XIX veku i inicirao izraziti rast grada u XIX veku.

Program putovanja:

DAN 1. BEOGRAD – BUDIMPEŠTA

Polazak oko 23:45h sa parkinga kod Sava CentraNoćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku.

DAN 2. BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Po dolasku u Budimpeštu fakultativni panoramski obilazak grada: Budimski dvorac (Kraljevska palata), Riblja kula, Citadela, Parlament (nije predviđena grupna poseta), Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, crkva Matije Korvina.Nakon obilaska slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom. U poslepodnevnim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izletakrstarenje Dunavom i odlazak za Sent Andreju ispod poznatih prelepih budimpeštanskih mostova. Polazak za Beograd oko 20h. Noćna vožnja.

DAN 3. BEOGRAD

Dolazak u ranim jutarnjim satima na mesto polaska.

 

 

 

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

26.10.

23.11.

07.12.

14.12.

Trodnevni izlet

17 €

17 €

17 €

17 €

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øusluge pratioca grupe i vodiča

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø  fakultativni obilazak grada uz pratnju vodiča – cena  5 €

Ø  krstarenje Dunavom – cena 15 €

Ø  izlet za Sent Andreju – cena  10 €

Ø  ulaznice za posete lokalitetima

Ø  međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

 

Način plaćanja:

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavezno je posedovati novi pasoš Republike SRBIJE za prijavu putovanja.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 prijavljenih.