Budimpešta - 4 dana / 1 noćenje - Zima 2020. Cena: 20 €

Spajanjem tri grada – Bude, Obude i Pešte, 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika; administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepoti Budimpešte doprinose njeni mostovi preko Dunava, brežuljci Budima, Kraljevska palata... Zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste razgledali izloge u ulici Vaci, ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.

Program putovanja:                                                     

DAN 1. BEOGRAD
Polazak autobusa oko 23:50h  (tačno vreme polaska biće poznato dva dana pred put) iz Beograda. Noćna vožnja kroz Mađarsku do Budimpešte.

DAN 2.BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima gde je predviđena jutarnja pauza za toalet, kafu i osveženje. Zatim sledi panoramsko razgledanje grada:  Trg heroja, Citadela, Budimska tvrđava, Kraljeva palata, Crkva Svetog Matije... Sledi šetnja: Vaci ulica, Vorosmaty trg, poslastičarnica Žerbo, Bazilika Sv. Ištvana. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme polazak za hotel i smeštanje u hotel. Nakon odmora u hotelu odlazak autobusom do centra grada. U dogovoreno vreme odlazak na fakultativno večernje krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 3. BUDIMPEŠTA-SENT ANDREJA
Doručak. Napuštanje hotela i fakultativno polazak za Sent Andreju. Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme ili fakultativan odlazak do tržnog centra Campona u kome se, pored supermarketa Tesco i butika, nalazi i tropski i podvodni svet- Tropicarium. Nakon razgledanja Campone povratak u grad. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju.

DAN 4.  BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

03.03.

10.03.

17.03.

31.03.

Hotel ***        ND                    

                 1/2, 1/2+1

20 €

20 €

20 €

20 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

 • prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)
 • 1 noćenje sa doručkom ( kontinentalni)  u hotelu Polus 3* ili sličnom iste ili više kategorije u Budimpešti 
 • obilaske prema programu putovanja
 • usluge pratioca grupe  
 • rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata: 

 • fakultativne izlete
 • individualne i extra hotelske troškove
 • ulaznice za posete lokalitetima
 • konzumacija jela i pića u restoranima
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (1€ dnevno)
 • doplatu za 1/1 sobu + 10 € na cenu aranžmana 

 

Način plaćanja:

 • ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate
 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 • čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

 • PAKET koji obuhvata krstarenje Dunavom, odlazak do Sent Andree, odlazak do tržnog centra Campona- cena 20€
 • Ulaznice za Tropicarium– cena oko 8 €
 • minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika 

 

Opis hotela (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL  3*

Hotel Polus  3* (Polus ili sličnom iste kategorije) nalazi se sa Peštanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje aperitiv bar, restoran. Sobe su 1/2 i 1/3 opremljene  TWC-om.

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.