Budimpešta - 3 dana / 2 noćenja - Jesen 2019. Cena: 50 €

Budimpešta – Priča o tri grada koji je postao jedan. U starom Budimu Vas dočekuje antička, a u brdovitom delu Budima srednjovekovna atmosfera, a sa druge strane Dunava – ravna Pešta sa najlepšom građevinom grada Parlamentom i širokim bulevarima, među kojima se posebno ističe Andrasi bulevar – imitacija pariskih Jelisejskih polja. Predivna u svako doba godine, posebno rascvetana u proleće, mesto je koje se mora videti.

Program putovanja:                                                                   

DAN 1. BEOGRAD – BUDIMPEŠTA

Polazak iz Beograda u 06h.

Dolazak u Budimpeštu cca 12:30. Panoramsko razgledanje grada (ULAZI U CENU):Citadela (foto-stop) – Trg Heroja (foto-stop) – Andraši bulevar – Opera – Parlament (foto-stop) – Lančani most – Budimsko brdo (1 sat pauze) – crkva Matije Korvina – Ribarske kule.Smeštaj u hotel.
21h fakultativno krstarenje Dunavom ispod budimpeštanskih mostova, sa vodičem (trajanje oko sat vremena) – U cenu ulazi: transfer, krstarenje i vodič.

Noćenje.

DAN 2. BUDIMPEŠTA - SENTANDREJA

Doručak. Fakultativnopoludnevnii izlet za slikovitu Sentandreju, grad koji sagradiše srpski trgovci u XVIII veku... Pešačka tura "srpskim tragom":  Trg Vuka Karadžića - Požarevačka crkva - rodna kuća Jaše Ignjatovića – Glavni trg sa Blagoveštanskom crkvom i čuvenom srpskom školom, Preparandija – Saborna crkva i srpski muzej.Polazak za Budimpeštu. Nakon toga slobodno vreme za individualni obilazak i upoznavanje glavnog grada Mađarske.  20:00 Fakultativnavečerau čardi, uzbogatprogram. Noćenje.

DAN 3. BUDIMPEŠTA – (Tropikarijum-Campona) - BEOGRAD

Doručak. 08:00Odjava iz hotela. Fakultativno poludnevni izlet – čuveni trgovinski centar CAMPONA u čijem sastavu se nalaziTROPICARIUM. Ulaznica za Tropicarium ne ulazi u cenu izleta. Oko do 14h. polazak za Srbiju. Dolazak u Beograd oko 22:00. Kraj programa.

 

 

 Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  10.11.

Hotel   ***            ND

                                1/2, 1/2+1

50 €

Hotel  ****            ND

                                1/2, 1/2+1

64 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 3*/4* na bazi 2 noćenja sa doručkom

Øpanoramsko razgledanje Budimpešte

Øusluge pratioca grupe i vodiča

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice u dvorce, muzeje i crkve

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

ØKrstarenje Dunavom (transfer+krstarenje+vodič) – 15 €

ØCampona- cena 5€; Tropicarium-cena oko 7€

ØIzlet za Sentandreju-cena 10€

Øvečera u čardi Mramorna Nevesta (transfer+večera+nacionalni program) - cena 25 €

ØPAKET Krstarenje Dunavom+tržni centar Campona+Sentandreja= cena 20€

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

Opis hotela:(smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom)

HOTEL 3* npr. Hotel brod Fortuna

Lokacija: širi centar

sobe 1/2 ili 1/2+1 : telefon, TV, TWC, mini frižider.

Ødoručak – švedski sto

HOTEL 4*npr. BUDA MERCURE

Lokacija: širi centar

sobe 1/2 ili 1/2+1 : telefon, TV, TWC, mini frižider.

Ødoručak – švedski sto

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.