Beč - Trodnevni izlet - Jesen 2019. Cena: 22 €

Beč je glavni grad i ujedno jedna od saveznih država Austrije, sa 1.512.000 stanovnika, jedan je od najlepših gradova u Evropi. Nalazi se na raskršću putnih pravaca sever-jug, povezujući Baltik sa Jadranom, i zapad-istok, povezujući Zapadnu Evropu sa Balkanom. Grad dostiže svoj vrhunac krajem IX veka, kada sa 2.200.000 stanovnika predstavlja prvi južno-nemački grad, kulturno središte, rečnu luku, industrijski i trgovinski centar povezan sa češkim, mađarskim i južnoslovenskim zemljama.  Centar Beča je čuveni Ring, deo grada koji je svoj urbanistički izgled dobio za vreme vladavine cara Franje Josifa. Njegova ideja je bila da se jednim bulevarom odvoji centar grada, ili Innere Stadt sa svojim palatama, pozorištima i radnjama od perifernih delova. Ring je samo jedna od 23 oblasti, koliko ih Beč ima. Užem Beču pripada 9 oblasti, a ostale obuhvataju i predgrađa.

Program putovanja:

DAN 1. BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 22:00 časasa parkinga kod Sava Centra.. Vožnja kroz Mađarsku, Austriju do Beča

DAN 2. BEČ - BEOGRAD

Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Slobodno vreme za šetnju, šoping ... Fakultativni obilazak Beča u pratnji  vodiča. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvorca Hofburg, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Slobodno vreme u gradu ili obilazak Šenbruna.  Povratak iz Beča za Beograd  oko 18 časova. Noćna vožnja.

DAN 3. BEOGRAD

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima.

 

 

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

05.10.

02.11.

30.11.

14.12.

21.12.

Trodnevni izlet

22 €

22 €

22 €

22 €

22 €

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øusluge pratioca grupe i vodiča

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø  fakultativni obilasci

Ø  ulaznice za posete lokalitetima

Ø  obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

 

Cene fakultativnih izleta:

Ødvorac Šenbrun sa ulaznicom - cena 25€

Øobilazak grada uz pratnju vodiča - cena 5€

Øminimum za realizaciju fakulativnih izleta je 30 putnika

 

Način plaćanja:

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 prijavljenih.