Konkurs za plaćanje odmora u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ustanova studentskih odmarališta Beograd raspisuju konkurs za plaćanje odmora u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru za studente koji su postigli izuzetne rezultate. Odmor će se plaćati za ukupno 15 studenata, u tri smene po 5 studenata. Plaćanje će se vršiti u smenama ***, *** i ***. godine. Odmor traje 7 (sedam) dana i uključujeno je plaćanje 7 (sedam) punih pansiona, kao i prevoz Beograd - Zlatibor - Beograd. 

Više informacija o odmaralištu na Zlatiboru možete pronaći na www.usob.rs

ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

И

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РАСПИСУЈЕ

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ПЛАЋАЊЕ ОДМОРА  У СТУДЕНТСКОМ ОДМАРАЛИШТУ “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ

ЗА 15 СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОСТИГЛИ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ 

 

 

 

Право учешћа на конкурсу имају  кандидати који испуњавају следеће услове:

•Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,

•Који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена,

•Чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,

•Који имају држављанство Републике Србије, односно држављанство државе у региону и страни држављани у складу са законом.

 

Конкурсна документација:

•Пријава за пријем на конкурс (узима се у ЗПУ) са обрасцем бр. 2 са подацима релевантним за конкурс (издаје се у ЗПУ, а  оверава на факултету),  

или

•Уверење о положеним испитима у току студија закључно са 31.10.2019., на којем се мора назначити број заосталих испита који студент има у досадашњем току студија закључно са 31.10.2019.

•Укупан просек оцена из свих разреда средње школе (само за бруцоше)

•Уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија

•Додатна документа о постигнутим резултатима (уколико постоје)

 

Конкурсну документацију доставити најкасније 8 (осам) дана пред изабрану смену у просторије Здравствено потпорног удружења студената Београда. Све додатне информације можете добити путем телефона, путем сајта и директно у просторијама ЗПУ-а.

 

Молбе које не буду садржале комплетну и тачну документацију неће бити разматране.

 

Ранг листа излази по завршетку конкурса. Плаћање одмора ће се вршити у сменама од ***, *** и *** и то за 5 најбоље рангираних студената по смени. Одмор траје седам дана и укључено је плаћање седам пуних пансиона, као и превоз Београд – Златибор – Београд.

 

Здравствено потпорно удружење студената Београда

Балканска 4/I, Београд

Тел: 26 88 994, 26 81 724

Web: www.zpubeograd.com

e-mail: zpu_bgd@yahoo.com