Konkurs za plaćanje oporavka u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru

Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ustanova studentskih odmarališta Beograd raspisuju konkurs za plaćanje oporavka u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru za studente lošeg zdravstvenog stanja. Oporavak će se plaćati za ukupno 20 studenata, u dve smene po 10 studenata. Plaćanje će se vršiti u smenama *** i *** godine. Oporavak traje 7 (sedam) dana i uključujeno je plaćanje 7 (sedam) punih pansiona, kao i prevoz Beograd - Zlatibor - Beograd.

Više informacija o odmaralištu na Zlatiboru možete pronaći na www.usob.rs  

 

ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

И

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РАСПИСУЈЕ

 

К О Н К У Р С

 

ЗА ПЛАЋАЊЕ ОПОРАВКА  У СТУДЕНТСКОМ ОДМАРАЛИШТУ “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ

ЗА 20 СТУДЕНАТА ЛОШЕГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА

 

Право учешћа на конкурсу имају  кандидати који испуњавају следеће услове:

• Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,

• Који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена,

• Чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,

• Који имају држављанство Републике Србије, односно држављанство државе у региону и страни држављани у складу са законом.

Конкурсна документација:

• Пријава за пријем на конкурс (узима се у ЗПУ) са обрасцем бр. 2 са подацима релевантним за конкурс (издаје се у ЗПУ, а  оверава на факултету), 

или

• Уверење о положеним испитима у току студија закључно са 31.10.2019., на којем се мора назначити број заосталих испита који студент има у досадашњем току студија закључно са 31.10.2019.

• Укупан просек оцена из свих разреда средње школе (само за бруцоше)

• Уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија

• Студенти за опоравак, поред редовне документације, прилажу потврду студентске поликлинике, односно надлежне здравствене установе о врсти и степену оболења.

 

Конкурсну документацију доставити најкасније 8 (осам) дана пред изабрану смену у просторије Здравствено потпорног удружења студената Београда. Све додатне информације можете добити путем телефона, путем сајта и директно у просторијама ЗПУ-а.

 

Молбе које не буду садржале комплетну и тачну документацију неће бити разматране.

 

Ранг листа излази по завршетку конкурса. Плаћање опоравка ће се вршити у сменама од *** и *** и то за 10 студената по смени. Опоравак траје седам дана и укључено је плаћање седам пуних пансиона, као и превоз Београд – Златибор – Београд. 

 

 

Здравствено потпорно удружење студената Београда

Балканска 4/I, Београд

Тел: 26 88 994, 26 81 724

Web: www.zpubeograd.com

e-mail: zpu_bgd@yahoo.com