Višegrad - Mokra Gora - Jednodnevni izlet - Proleće 2020. Cena: 14 €

Višegrad leži na reci Drini, u prostranoj kotlini, na brežuljkastim padinama koje se blago uzdižu u planine visoke preko 1000 metara. Višegradska kotlina je jedna od retkih proširenja u toku reke Drine koja se sastoji delimično od visokih klisura i planina. Na mestu gde se planine koje čine uski i duboki kanjon Drine razdvajaju u prostranu kotlinu, stoji kameni 500 godina star most s 11 lukova širokog raspona, poznatijeg svima kao "na Drini ćuprija" (roman Ive Andrića).

Program putovanja:                                                                     

DAN 1. BEOGRAD-MOKRA GORA - VIŠEGRAD - BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 05:30 h sa parkinga kod Sava Centra. Vožnja do Mokre Gore. Individualni obilazak Drvengrada. Pauza za kafu i osveženje i nastavak putovanja, prelazak granice, dolazak do manastira Dobrun, obilazak manastira. Dolazak u Višegrad. Obilazak grada uz pratnju vodiča: Trg palih boraca, obilazak starog mosta, čuvene ''Ćuprije na Drini'' i spomenika Ivi Andriću, poseta Gradskoj galeriji slika, Spomen učionici Ive Andrića, kompleksu Andrićgrad, gradske galerije,kuće Iva Andrića (samo spolja). Slobodno vreme. Fakultativni ručak  u restoranu na Drini Ćupriji.  Slobodno vreme i mogućnosti fakultativnog krstarenja brodom po reci Drini. Polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

 

Polazak

 

15.04.

06.05.

27.05.

09.06.

 

jednodnevni izlet

14 €

14 €

14 €

14 €

 

Legenda:  jednodnevni izlet

 

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

 

 

Aranžman  obuhvata:

 

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

 

Ø     usluge pratioca grupe

 

Ø     troškovi organizacije i vođenje puta

 

 

 

 

Aranžman ne obuhvata:

 

Ø     fakultativni program

 

Ø     individualne i ekstra troškove

 

Ø     međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€)

 

 

 

 

Cena fakultativnih izleta:

 

Ø     fakultativni ručak - cena 5 €

 

Ø     vožnja brodom - cena 5 €

 

 

 

 

 

Način plaćanja:

 

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

 

Ø  50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novom ličnom kartom ili  biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

 

 

Ovaj program je rađen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.