Sofija - 3 dana / 1 noćenje - Jesen 2019. Cena: 39 €

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period je obogatio brojnim tragovima, koji danas upotpunjuju njen izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti. 

 Program putovanja:                                                                

DAN 1. - BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 23.30 h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku uz kraće pauze radi odmora.

DAN 2. - SOFIJA

Dolazak u Sofiju  u jutarnjim satima. Fakutlativni obilazak grada: Crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje...Smeštaj u hotel. Noćenje..

DAN 3. - SOFIJA-RILSKI MANASTIR –PLOVDIV(fakultativno) -BEOGRAD

Doručak.Napuštanje hotela.  Polazak na fakultativni izlet u RilskI manastir najvećem i najpoznatijem pravoslavnom manastiru u Bugarskoj. Nalazi se na jugozapadu Bugarske na planini Rila,  u dubokoj dolini Rilske reke, na nadmorskoj visini od 1,147 m. Tradicionalno se veruje da je manastir osnovao pustinjak Sveti Jovan. Rilski Manastirski kompleks je proglašen nacionalnim istorijskim spomenikom 1976. a postao je deo UNESKO-ve Svetske baštine 1983. Od 1991. potpuno je pod upravom Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve. Glavna crkva manastira podignuta je sredinom 18. veka, U crkvi ima i mnoštvo vrednih ikona, koje potiču od 14. do 19. veka. Konak ima 300 soba, četiri kapele, igumanov stan, kuhinju (čuvenu po svojim neobično velikim sudovima), biblioteku, u kojoj se čuva 250 manuskripta i 9.000 starih štampanih knjiga, i ktitorsku sobu. Spoljašnost kompleksa, sa visokim kamenim zidovima i malim prozorima, više podseća na tvrđavu nego na manastir. Muzej Rilskog manastira je posebno čuven po Rafailovom krstu, drvenom krstu napravljenom od jednog komada drveta. Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Plovdiva. Obilazak grada.Povratak u Sofiju. Polazak za Beograd u dogovoreno vreme i mesto. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora. Dolazak u Beograd posle ponoći..

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                              

 

Polazak

 

28.09.

26.10.

HOTEL ***              ND

 

                        1/2, 1/2+1

39 €

39 €

Legenda: ND-noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji Bgd -Sofija-Bgd (klima, DVD, audio oprema)

Ø     noćenje sa doručkom u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

Ø     usluge vodiča, tehničkog predstavnika agencije

Ø     troškovi organizacije i vođenje puta

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø     obilazak grada

Ø     fakultativne izlete

Ø     individualne i ekstra troškove

Ø     međunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

Ø     doplata za 1/1 sobu iznosi +20€ na cenu aranžmana

 

 Način plaćanja:

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Ø  čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

Ø  obilazak grada- cena 5 €

Ø   izlet do Rilskog manastira i Plovdiva (prevoz autobusom, parking, vodič) –cena 25€

Ø  Cena fakultativnih izleta je podložna promeni

 

Opis hotela:

HOTEL  3*

Lokacija: nalazi se u širem centru grada povezan  gradskim prevozom do centra.

Npr. HotelNadejda, Hemus, Rila.....

Øsobe su 1/2 ili 1/2+1 sa kupatilom TWC

Ødoručak

Ødoplata za  1/1 sobu : + 20€ na aranžman

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 45 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu