Segedin - Jednodnevni izlet - Jesen 2019. Cena: 9 €

Segedin je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovaj uređeni evropski grad popločanih trgova i ornamentisanih građevina, ima više turističkih atrakcija nego mnogi drugi u regionu. Takođe je jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope.  
Poreklo imena grada može se dvojako objasniti: sizget –ostrvo i mađarska reč za ugao jer se reka Tisa pod pravim uglom uliva u reku Mureš. Segedin se nalazi blizu južne granice republike Mađarske, na središtu ukrštanja važnih istorijskih puteva, poznat je po svom Univerzitetu koji je poznat širom sveta na polju bioloških istraživanja i zahvaljujući fondovima UNESCO-o izgrađen je Zavod za biološka istraživanja. Srbi se prvi put u Segedinu spominju u vreme otomanske vladavine, a najviši uspon doživljavaju u prvoj polovini XVIII veka kada je izgrađena Srpska Pravoslavna crkva u najužem delu grada. Danas u Segedinu ima oko 360 Srba, što predstavlja veliku skupinu za srpsku manjinu u Mađarskoj. Segedin je poznat po velikoj osunčanosti u toku godine i orijentalnom začinu koji je ovde donet u XVI veku - paprici. Gradski specijaliteti su Sekelji gulaš i Pik salama.

 

Program putovanja:

DAN 1.  BEOGRAD – SEGEDIN - BEOGRAD

Polazak iz Beograda u 05.30 sa parkinga kod Sava CentraDnevna vožnja preko Novog Sada, Subotice do graničnog prelaza Horgoš. Nastavak puta ka Segedinu. Po dolasku, odlazak na razgledanje grada uz pratnju vodiča: Gradska kuća, Széchenyi trg ( glavni trg ), Klauzál trg, Zavetna crkva sa gvozdenim “Vratima života“, Srpska pravoslavna crkva …. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru grada. Odlazak do T.C Arkad. Polazak za Srbiju u večernjim satima. Dolazak na mesto polaska oko ponoći

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

12.11.

17.11.

25.11.

01.12.

09.12.

16.12.

22.12.

29.12.

 

jednodnevni izlet

9 €

9 €

9 €

9 €

9 €

9 €

9 €

9 €

Legenda:  jednodnevni izlet

Sve cene izražene su u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø     usluge pratioca grupe/ vodiča na srpskom jeziku

Ø     razgledanje Segedina na srpskom jeziku

Ø     troškovi organizacije i vođenje puta

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø     individualne i ekstra troškove

Ø     međunarodno zdravstveno osiguranje ( oko 1 €)

 

Način plaćanja:

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

Ovaj program je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.