Grac - Trodnevni izlet - Jesen 2019. Cena: 24 €

Grac je drugi po veličini grad u Austriji, sa populacijom od oko 285.000 ljudi, oko 40.000 ljudi od ove brojke čine studenti, jer je Grac dom za šest univerziteta. Uhrturm je glavna atrakcija grada, kula na najvišem mestu u gradu, drvena galerija je dodata, kao i sat koji datira iz 1712.godine, Mauzolej Ferdinand II je najvažnija zgrada Mannerisma u Gracu, u njemu su sahranjeni Ferdinand II i njegova žena.

Program putovanja:                                                                       

DAN 1. BEOGRAD-GRAC

Polazak sa parkinga kod Sava Centra u 22.00h. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije.

DAN 2. GRAC - BEOGRAD

Dolazak u jutarnjim časovima u jedan od velikih tržnih centara, u blizini Graca: Shopping City „SEIERSBERG“ www.shoppingcityseiersberg.at. Slobodno vreme za šoping... ISKORISTITE SNIŽENJA. Sa preko 250 prodavnica visoko brendiranih modnih i sportskih marki, poznatih robnih lanaca za opremanje stana i još mnogo toga...Fakultativno odlazak u grad i obilazak grada uz pratnju vodiča. Slobodno vreme. Polazak za Beograd oko 18.30h.

DAN 3. BEOGRAD

Noćna vožnja. Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

Korisne informacije
Putnici koji žele mogu lokalnim autobusom otići i do grada. Detaljne informacije se mogu dobiti na info pultu šoping centra.

Za razgledanje grada u pratnji vodiča neophodno je da se prijavi najmanje 30 putnika. 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

12.10.

09.11.

30.11.

14.12.

21.12.

 

Trodnevni izlet

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

Legenda:  trodnevni izlet

Sve cene izražene su u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Ø     prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Ø     usluge pratioca grupe

Ø     troškovi organizacije i vođenje puta

 

Aranžman ne obuhvata:

Ø     razgledanje grada sa vodičem doplata 5€

Ø     individualne i ekstra troškove

Ø     obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje ( 1€ dnevno)

 

Način plaćanja:

Ø  ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø  50% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU

Ovaj program je rađen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.