Budimpešta - 3 dana / 1 noćenje - Zima 2020. Cena: 19 €

Budimpešta je glavni grad Mađarske i glavni politički, industrijski, trgovački i saobaraćajni centar zemlje i ima preko 1,7 miliona stanovnika. Poznata istorija Budimpešte počinje sa rimskim gradom pod imenom Aquincum, osnovanim oko 89. godine nove ere, na mestu starije keltske naseobine blizu mesta gde je nastala Obuda. Aquincum  je od II do kraja IV veka bio glavni grad provincije, donje Panonije. Na mestu današnje Pešte je bio izgradjen grad Contra Aquincum (ili Trans Aquncum). Oblast su oko 900. godine osvojili Mađari, koji su oko jednog veka kasnije osnovali Kraljevinu Mađarsku. Turci su osvojili veći deo Mađarske u XVI veku i prekinuli su rast grada: Peštu su sa juga zauzeli 1526. godine, a Budim 15 godina kasnije. Godine 1690. Velikom seobom Srba pod vodjstvom patrijarha Arsenija Čarnojevića,povećava se broj budimskih i peštanskih Srba koji su i od ranije živeli na ovim prostorima. Veliki deo Srba se nastanio u budimskom Tabanu. Pešta je od 1723. bila sedište administrativnog aparata kraljevstva, koji je najbrže rastao u XVIII i  XIX veku i inicirao izraziti rast grada u XIX veku. 

Program putovanja:  

1. DAN BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 23h sa parkinga preko puta Sava Centra. Noćna vožnja uz kraće pauze za odmor.

2. DAN BUDIMPEŠTA
Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim časovima. Fakultativno odlazak u panoramsko razgledanje grada (Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Pariska robna kuća, Novi Budim-Ribarske kule, crkva Svetog Mateje, Citadela na brdu Gelet, Kraljev dvorac). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativno-vožnja brodom Dunavom, odlazak u tropikarijum, tržni centar Camponu... Noćenje.

3. DAN BUDIMPEŠTA - SENTANDREJA - BEOGRAD
Doručak. Fakultativno: odlazak za Sentandreju i obilazak u pratnji lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Slobodno vreme. Povratak za Beograd oko 18h.

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

  03.03.

  31.03.

Hotel ***                               ND                                                            

                                          1/2, 1/3

19 €

19 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

 • prevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)
 • smeštaj u hotelu 3*na liniji gradskog prevoza na bazi 1 noćenja sa doručkom  
 • usluge turističkog pratioca grupe  
 • rezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata: 

 • fakultativne izlete
 • individualne i extra hotelske troškove
 • ulaznice za posete lokalitetima
 • konzumacija jela i pića u restoranima
 • međunarodno zdravstveno osiguranje (400 din.)

 

Način plaćanja:

 • ukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate
 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja
 • čekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

 • Fakultetivni obilazak grada uz pratnju vodiča- 5€
 • Krstarenje Dunavom – 15 €
 • Sent Andreja – 10 €
 • minimum za realizaciju fakulativnih izleta je 25 putnika 

 

Opis hotela:

HOTEL 3*  

NPR (Romai, Berlin, Nap, Panda, Hunor, Botel Aqumarina ...)

Lokacija: hotel se nalazi u širem centru grada,  povezan sa centrom gradskim prevozom

 • sobe su 1/2 i 1/3, sa kupatilom TWC, telefonom, TV-om...
 • doručak – švedski sto 
 • doplata za  1/1 sobu : + 15 € na cenu aranžmana

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ovaj program je radjen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.