Budimpešta - 3 dana / 1 noćenje - Jesen 2019. Cena: 35 €

Budimpešta – Priča o tri grada koji je postao jedan. U starom Budimu Vas dočekuje antička, a u brdovitom delu Budima srednjovekovna atmosfera, a sa druge strane Dunava – ravna Pešta sa najlepšom građevinom grada Parlamentom i širokim bulevarima, među kojima se posebno ističe Andrasi bulevar – imitacija pariskih Jelisejskih polja. Predivna u svako doba godine, posebno rascvetana u proleće, mesto je koje se mora videti.

Program putovanja:   

DAN 1. BEOGRAD  

Polazak iz Beograda oko 23:30 časa. Noćna vožnja uz kraće pauze za odmor

DAN 2. BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim časovima. Fakultativno odlazak u panoramsko razgledanje grada(Trg Heroja, Andraši bulevar, Opera, Pariska robna kuća, Novi Budim-Ribarske kule, crkva Svetog Mateje, Citadela na brdu Gelet, Kraljev dvorac). Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Fakultativno- vožnja brodom Dunavom, odlazak u tropikarijum, tržni centar Camponu...Noćenje.

DAN 3. BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA (fakultativno)  - BEOGRAD  

Doručak, odjava iz hotela. Fakultativno  odlazak za Sent Andreju i obilazak u pratnji vodiča na srpskom jeziku. Slobodno vreme. Povratak za Beograd oko 18.00 h . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena aranžmana po osobi :                                                               

 

Polazak

 

28.09.

19.10.

10.11.

07.12.

21.12.

Hotel ***                                    ND

                                         1/2, 1/2+1

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

Legenda:  ND – noćenje sa doručkom

Sve cene izražene su u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate. Prikazana cena važi za članove ZPU studenata Beograda. Studenti koji nisu uplatili članarinu mogu to učiniti u prostorijama ZPU-a, svakog radnog dana od 9 do 15h. Uplate se vrše u prostorijama ZPU studenata Beograda, Balkanska 4/I.

 

Aranžman  obuhvata:

Øprevoz modernim turističkim autobusom (klima, DVD, audio oprema)

Øsmeštaj u hotelu 3* na liniji gradskog prevoza u Budimpešti na bazi 1 noćenje sa doručkom

Øusluge pratioca grupe i vodiča

Ørezervaciju i agencijske usluge

 

Aranžman ne obuhvata:

Øfakultativne izlete

Øindividualne i extra hotelske troškove

Øulaznice u dvorce, muzeje i crkve

Ømeđunarodno zdravstveno osiguranje (oko 1€ dnevno)

ØDoplata za 1/1 sobu: + 15 € na cenu aranžmana

 

Način plaćanja:

Øukupan iznos aranž. u din. protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za devize na dan uplate

Ø40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja

Øčekovima građana na 3 mesečne rate

 

Cene fakultativnih izleta:

ØKrstarenje Dunavom (transfer+krstarenje+vodič) – cena 15 €

Øobilazak grada - 5 €

ØSent Andreja  (transfer + razgledanje + vodič) – cena 10 €

Øminimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika

 

Opis hotela: (smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom):

HOTEL  3*

Lokacija: nalazi se u širem centru grada povezan  gradskim prevozom do centra.

Npr. Romai, Berlin, Nap, Panda, Hunor, Botel Aqumarina,Zuglo ....

Øsobe su 1/2 ili 1/2+1 sa kupatilom TWC, TV-om, telefonom

Ødoručak

Ødoplata za  1/1 sobu : + 15€ na aranžman

 

 

 

 

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Program važi isključivo za putnike sa novim biometrijskim pasošima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji su državljani Srbije sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije,vizu su dužni da pribave lično, aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Ovaj program je rađen na bazi minimum 65 prijavljenih putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.