Konkurs za oslobađanje od plaćanja smeštaja i ishrane u Ustanovi Studentski centar "Beograd"


Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda, kao i prethodnih godina, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizuje i sprovodi konkurs za plaćanje smeštaja i ishrane za određeni broj studenata. Prednost imaju studenti koji su materijalno ili zdravstveno ugroženi, kao i oni koji su pokazali izuzetne rezultate u toku dosadašnjih studija.
Pravo konkursa imaju svi studenti, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a čije je sedište fakulteta ili visoke škole na teritoriji grada Beograda.   
Plaćanje će se vršiti za januar i februar mesec 2020. godine.

 

ЗДРАВСТВЕНО ПОТПОРНО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА БЕОГРАДА

 

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД''

 

И

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

 

РАСПИСУЈУ

 

 

 

 

 

К О Н К У Р С

 

 

 

ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У УСТАНОВИ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ''БЕОГРАД'' ЗА 10 СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ И ВИСОКИХ ШКОЛА

 

 

 

 

 

Конкурсна документација:

 

 

 

  • копија домске легитимације – чип картице (оригинал на увид);

  • уверење о буџетском статусу студента;

  • уверење о положеним испитима у току студија (закључно са 31.10.2019.) - за бруцоше просечна оцена у току средње школе (копија сведочанства и дипломе);

  • уверење о материјалном приходу домаћинства (оригинал);

  • копија индекса и личне карте (оригинал на увид);

  • изјаву да не примају кредит или стипендију из буџета Републике Србије и других фондова (образац се узима у ЗПУ);

  • друге релевантне податке (штићеници Центра за социјални рад, студенти без родитеља, степен и врста обољења, расељена лица...);

 

 

 

Конкурсну документацију доставити најкасније до петка, 20.12.2019. године у просторије Здравствено потпорног удружења студената Београда. Све додатне информације можете добити путем телефона, путем сајта и директно у просторијама ЗПУ-а.

 

 

 

Молбе које не буду садржале комплетну и тачну документацију неће бити разматране.

 

 

 

Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти Универзитета у Београду и Високих школа чији је оснивач Влада Републике Србије, који су остварили право на смештај и исхрану у Установи студентски центар Београд у школској 2019/20. години.

 

 

 

Плаћање наведених трошкова вршиће се за месеце јануар и фебруар 2020. године.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено потпорно удружење студената Београда

 

Балканска 4/I, Београд

 

Тел: 26 88 994, 26 81 724

 

Web: www.zpubeograd.com

 

e-mail: zpu_bgd@yahoo.com